RATB are program prelungit de Zilele Bucurestiului 2008

19 Septembrie 2008 Beat Factor BeatFactor

Cu prilejul sarbatoririi evenimentului `Zilele Bucurestiului 2008`, in noaptea de 20/21.09.2008, RATB va prelungi programul de circulatie pentru 22 linii de transport pana la ora 04.00, informeaza site-ul PMB.

Liniile de transport in comun care vor functiona in noaptea respectiva sunt urmatoarele:

A. TRAMVAIE
Linia 5, intre P-ta Sf. Vineri si Aeroportul Baneasa;
Linia 7, intre P-ta Unirii si CFR Progresul;
Linia 14, intre P-ta Sf. Vineri si Granitul;
Linia 16, intre P-ta Sf. Vineri si Lacul Tei ;
Linia 20, intre Cal. Plevnei si Laromet;
Linia 21, intre P-ta Sf. Vineri si Pasaj Colentina;
Linia 32, intre P-ta Unirii si Dep, Alexandria;
Linia 41, intre P-ta Presei Libere si Ghencea;
Linia 45 va functiona pe traseul actual intre Mezes si intersectia Str. Buzesti/Bd. Al. Ioan Cuza apoi pe un traseu modificat prin Str. Buzesti, Str. Berzei pana la Cal. Plevnei;

B. AUTOBUZE
Linia 104, intre St. National si P-ta Unirii;
Linia 116, intre Gara Progresul si P-ta Unirii;
Linia 117, intre Cart. Salaj si P-ta Unirii;
Linia 123, Sud Vitan si P-ta Unirii;
Linia 131 va functiona pe traseul actual intre Complex Comercial Baneasa si intersectia Cal. Dorobantilor/Bd. Dacia, apoi pe un traseu prelungit prin Bd. Dacia, P-ta Romana, Bd. Magheru, Bd. N. Balcescu pana la P-ta Unirii;
Linia 178 va functiona pe traseul de baza intre Master si intersectia Str. Stirbei Voda/Str. Campineanu/Str. Luterana, apoi pe un traseu prelungit prin Str. Stirbei Voda, Cal. Victoriei, Str. Dem Dobrescu, Bd. N. Balcescu, Bd. I.C. Bratianu pana la Pta Unirii, cu intoarcere prin Bd. I.C. Bratianu, Bd. Magheru, P-ta Romana, Bd. Magheru, Str. George Enescu, Str. Nicolae Golescu, Str. Stirbei Voda, Str. Luterana, apoi traseul de actual.
Linia 300 va functiona pe traseul de baza intre Clabucet si P-ta Romana, apoi pe un traseu modificat in ambele sensuri prin Bd. Magheru, Bd. N. Balcescu, Bd. I.C. Bratianu pana la Pta Unirii;
Linia 311 va functiona pe traseul de baza intre Faur SA si Pta Rosetti, apoi pe un traseu modificat pe Bd. Carol I, P-ta Universitatii, Bd. I.C. Bratianu pana la P-ta Unirii;
Linia 313 va functiona pe traseul de baza numai intre Str.Turnu Magurele si P-ta Unirii;
Linia 331 va functiona pe traseul de baza intre Cart. Damaroaia si intersectia Cal. Dorobantilor/Bd. Dacia apoi pe un traseu modificat prin Bd. Dacia, P-ta Romana Bd. Magheru, Bd. I.C. Braianu pana la P-ta Unirii;
Linia 336 va functiona pe traseul de baza intre Complex Comercial Apusului si P-ta Universitatii, apoi pe un traseu modificat prin Bd. I.C. Bratianu pana la P-ta Unirii;
Linia 368 va functiona pe traseul de baza intre Valea Oltului si intersectia Str. Dem Dobrescu/Bd. N. Balcescu, apoi pe un traseu prelungit prin Bd. N. Balcescu, Bd. I.C. Bratianu pana la P-ta Unirii, cu intoarcere prin Bd. I.C. Bratianu, Bd. N. Balcescu, Bd. Magheru, P-ta Romana, apoi traseul de actual.
Linia 385, intre Ghencea si P-ta Unirii.

De asemenea, sambata 20.09.2008, intre orele 10.00- 03.00, precum si duminica 21.09.2008, intre orele 10.00- 15.00 se infiinteaza o linie speciala cu indicativul "TURUL MUZEELOR", care va functiona pe urmatorul traseu: Palatul Parlamentului (Muzeul National de Arta Contemporana), Cal. 13 Septembrie, Str. Izvor, Bd. B. P. Hasdeu, Splaiul Independentei, Bd. Eroii Sanitari, Bd. Gh. Marinescu, Sos. Cotroceni, Str. C. Noica, Str. Mircea Vulcanescu, Bd. Garii de Nord, Cal. Grivitei, Str. Buzesti, Piata Victoriei, Bd. Ion Mihalache, Str. Monetariei, Sos. Kiseleff, Cal. Victoriei, Bd. Natiunile Unite, Bd. Libertatii, Cal. 13 Septembrie.

Pe acest traseu autobuzele vor efectua opriri pe Cal. 13 Septembrie la Muzeul National de Arta Contemporana, pe Sos. Cotroceni la Muzeul Cotroceni, pe Str. Mircea Vulcanescu la Muzeul Militar, pe Sos. Kiseleff la Muzeul National al Taranului Roman, iar pe Cal. Victoriei dupa intersectiile cu Str. Gh. Manu, Cal. Grivitei, Str. Stirbei Voda (la Muzeul National de Arta), Bd. Elisabeta si Str. Lipscani (la Muzeul de Istorie).

In plus, sambata 20.09.2008, RATB mai pune la dispozitia participantilor la acest eveniment, un numar de 26 autobuze. Acestea vor asigura legaturi de transport intre cele 6 sectoare si Palatul Parlamentului, functionand cu un program prelungit.

Punctele de imbarcare din cartiere vor fi in urmatoarele zone:
Sector 1- P-ta Chibrit
Sector 2- Pod Andronache - Parc Plumbuita (in zona statiei P-ta Colentina)
- P-ta Obor - Magazinul Gima
Sector 3- Magazinul Titan - Parc Titan
Sector 4- Restaurant McDonalds (Brancoveanu)
- P-ta Big Berceni
Sector 5- P-ta Rahova - Sectia de Politie 19
Sector 6- P-ta Moghioros - Lujerului

Sursa: Primaria Municipiului Bucuresti


Popup detector